Hire IT

View all jobs

Javautvecklare Springboot/Angular

Stockholm, Sweden
Java-utvecklare

Omfattning: 100%
Avtalstid: 2020-08-17 — med förlängning på 2 (2) x ett (1) år med oförändrade villkor.
Stockholm

Uppdragsbeskrivning

Placeringen är på enheten för Infrastruktur och plattform inom avdelningen för Verksamhetsutvecklingsstöd. Enheten ansvarar för att säkerställa tillgänglighet och kostnadseffektiv drift av samtliga it-miljöer för produktion, utveckling och test. Enheten ansvarar även för outsourcade drifttjänster, it-säkerhet och it-support. I enhetens uppdrag ingår att kostnadseffektivt utveckla och förvalta infrastruktur och därtill hörande komponenter och produkter. Det innebär bland annat centraliserad förvaltning av den tekniska infrastrukturen samt taktisk och operativ arkitekturstyrning av infrastruktur.

Skall krav

Dokumenterad erfarenhet på senior konsultnivå 3 (dvs. minst 4 års erfarenhet där så är tillämpligt) av
  • Springboot
  • Erfarenhet inom Angular, React, Vue eller liknande Javascript-ramverk
  • Byggramverk Maven
  • REST och SOAP

Bör-krav

  1. God kunskap inom LDAP och AD
  2. God kunskap inom Oracle Middleware
  3. God kunskap inom MicroServices
  4. God kunskap av Git

Ansök med

  • CV
  • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 02 juni till admin@hirequality.se

 
För mer info kontakta
Bengt Sand
+46708182894
bengt.sand@hireit.se

 
More Openings
Sysadmin drift Cloud
Långt uppdrag Java
Frontend (RedHat 3 Scale)
Mobilutvecklare .Net
Share This Job
Powered by