Hire IT

View all jobs

Utvecklare .Net/Linux/Ruby

Stockholm, sweden
Uppdraget avser systemutveckling serverside inom FO Sport Produkter. Systemutvecklaren kommer att gå in i ett team för att säkerställa teamets leveransförmåga i ett än så länge konfidentiellt projekt.
 
Systemutvecklaren kommer att utveckla och implementera funktionalitet baserad på krav och design som tagits fram av arkitekter och kravställare. Baserat på en god kunskap om den övergripande arkitekturen hos Svenska Spels system utför utvecklaren enhetstester och integrationstester med andra delsystem. Systemutvecklaren hanterar även felsökning för att lösa komplicerade problem/fel. 


Baserat på god kännedom om utveckling inom området skall systemutvecklaren kunna:
 • Ha mycket god erfarenhet av .NET
 • Vara förtrogen med agil utvecklingsmetodik, TDD, REST-tjänster och RESTful-design, Linux-miljöer, Microservices, Docker, Ruby, Kafka och NOSQL-databaser
Då kundens system är komplext och systemutvecklaren har kontakt med många medarbetare så är en bred IT-kompetens med erfarenhet av komplexa leveranser ett stort plus. Det är även en fördel om systemutvecklaren brinner för programmering, har ett intresse för open source och stimuleras av att arbeta i ett innovativt klimat med nya tekniker.
 
Skall-krav
 • Minst 7 års sammanlagd erfarenhet av utvecklingsprojekt i C#
Bör-krav
 1. Mer än 5 års sammanlagd erfarenhet av back-end Utveckling i C#
 2. Mer än 7 års sammanlagd erfarenhet av utvecklingsprojekt i C#
 3. Fungerat som lead developer, lösningsarkitekt eller annan ledande roll i mer än ett (1) tidigare uppdrag
 4. Minst 3 års erfarenhet av agil utvecklingsmetodik 
 5. Minst 3 års erfarenhet av enhetstestning nunit el motsvarande ramverk
 6. Minst 2 års erfarenhet av Continuous Integration 
 7. Minst 1 års erfarenhet källkodshantering med GIT 
 8. Projekterfarenhet av Linux
 9. Projekterfarenhet av Kafka
 10. Projekterfarenhet av Ruby
 11. Projekterfarenhet av mikrotjänstarkitektur
 12. Projekterfarenhet av att utveckla REST-tjänster 
 13. Projekterfarenhet från utvecklingsprojekt inom spel
 14. Högskoleutbildning
 
Plats: Solna
Startdatum: 14/4 och minst 1 år

2 referens projekt krävs..

 
 
För mer info kontakta
Bengt Sand
+46708182894
bengt.sand@hireit.se

 
More Openings
Sysadmin drift Cloud
Långt uppdrag Java
Frontend (RedHat 3 Scale)
Mobilutvecklare .Net
Share This Job
Powered by