Hire IT

View all jobs

Utvecklare .Net

Örebro/Norrköping, Sweden

.Net-utvecklare 
 Örebro
Omfattning: 100% av en heltid 
Start så snart som möjligt och förväntas pågå t.o.m 2022-04-30

Uppdragsbeskrivning

Konsulten kommer att ingå i ett av våra agila team inom förvaltningsobjekt person och intressent.
Teamet ansvarar för hela systemutvecklingsprocessen, krav, utveckling, test och implementation.
Konsulten kommer främst att arbeta med systemutveckling, men kan även få hjälpa till med övriga uppgifter inom teamet.

Skall-krav 

  • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av Microsoft-tekniker såsom C#, WCF och ASP.NET MVC.
  • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av Microsoft Visual Studio.
  • Konsulten ska ha minst 1 års erfarenhet av systemutveckling med Microsoft Web Api.
  • Konsulten ska ha minst 1 års erfarenhet av systemutveckling med Agila arbetssätt.

anbud

Ifylld bilaga 4. krav (erhålls vid förfrågan)
CV

 
För mer info kontakta
Bengt Sand
+46708182894
bengt.sand@hireit.se

 
More Openings
Cisco tekniker
Utvecklare FrontEnd Java
Utvecklare Biztalk
Share This Job
Powered by