Hire IT

View all jobs

Systemutvecklare Java

Linköping, Sweden
Systemutvecklare Java

Konsulten kommer att arbeta i  förvaltningsuppdrag. 
Arbetet bedrivs i projektform och projektet är i sin genomförandefas under 2020. 

Kompetenskrav: 
- Konsulten skalll ha mins 4 års erfarenhet som systemutvecklare 
- Konsulten skall ha minst 2 års praktisk erfarenhet av JEE 
- Konsulten skall ha minst 2 års praktisk erfarenhet av Applikationsserver i JEE 
- Konsulten skall ha minst 2 års praktisk erfarenhet av Activiti BPM version 5 
- Konsulten skall ha minst 2 års praktisk erfarenhet av Eclipse 
- Konsulten skall ha minst 2 års praktisk erfarenhet av Maven 


Bör
-    Jira

Resursen ska vara tillgänglig för att påbörja uppdraget 
enligt överenskommelse. 

Avtalet gäller från uppdragets påbörjande med löpande 6 månaders perioder

Omfattning: Heltid i Linköping

Svar önskas snarast 
För mer info kontakta
Bengt Sand
+46708182894
bengt.sand@hireit.se

 
More Openings
Cisco tekniker
Utvecklare FrontEnd Java
Utvecklare Biztalk
Share This Job
Powered by